تعمیر دستگاه های جنرال

تعمیر دستگاه آندوسکوپی

تعمیر دستگاه آندوسکوپی

آندوسکوپ باید پس از هر معاینه، تمیز شود. تمیزکاری دقیق و به‌موقع برای عملکرد صحیح آندوسکوپ، به حداقل رساندن تعمیرات دستگاه آندوسکوپی و به‌حداکثر رساندن طول عمر تجهیزات، ضروری است. بعد از آخرین بیمار، قبل از اینکه آندوسکوپ را در جای خود در قفسه قرار دهید، آن را ضدعفونی و کاملاً استریل کنید.

  • 1400/10/15
  • 0
  • 1989
  • 1