تعمیر انواع لنز های جراحی

تعمیر لنزهای آندوسکوپی

تعمیر لنزهای آندوسکوپی

آندوسکوپی یا درون بینی یک روش غیر تهاجمی یا کمتر تهاجمی‌برای دیدن درون بدن بدون ایجاد جراحات و بریدگی‌های وسیع است. آندوسکوپی معمولاً توسط یک لوله انعطاف پذیر یا بدون انعطاف انجام می‌شود که در انتهای آن یک منبع نور و یک لنز جراحی آندوسکوپی قرار گرفته است.


  • 1400/10/22
  • 0
  • 1234
  • 1