تعمیر انواع ابزار جراحی

تعمیرات تخصصی ابزار های جراحی

تعمیرات تخصصی ابزار های جراحی

می‌توان ابزارهای جراحی را به دو گروه تقسیم کرد، ابزارهایی که برای جراحی معمولی استفاده می‌شوند و ابزارهایی که برای جراحی‌های خاص کاربرد دارند. با توجه به هزینه بالای خرید تجهیزات و ابزارها، تعمیر ابزار جراحی، یکی از راه‌های کاهش هزینه‎ها محسوب می‌شود.


  • 1400/10/26
  • 0
  • 1399
  • 1