تغییر قالب سایت

انتخاب قالب

محصولات >> Implantech >> پروتز گونه ePTFE/TMS

پروتز گونه   ePTFE/TMS

نام محصول : پروتز گونه ePTFE/TMS

گروه محصول : Implantech


عدد/جفت

موجود
ePTFE/TMS
۱۳۸۱
شرح کامل از مشخصات کالا

ePTFE-Coated Terino Malar Shell(TMS) / Implantech