تغییر قالب سایت

انتخاب قالب

محصولات >> Implantech/Malar >> پروتز زیر گونه CSM

پروتز زیر گونه CSM

نام محصول : پروتز زیر گونه CSM

گروه محصول : Implantech/Malar

۱ ریال
عدد/جفت

ناموجود
CSM / Implantech
۱۶۳۳


شرح کامل از مشخصات کالا

پروتز زیر گونه CSM

Combined SubMalar Shell (CSM) / Implantech